Právní služby

David Stroukal

2007-2012 – studium právnické fakulty

2013-2017 – advokátní praxe

2017 – složení advokátní zkoušky

2018 – 2024 firemní právník

Zaměření

Občanské a obchodní právo

Litigace

Vymáhání pohledávek

Automotive

Spotřebitelské úvěry

Insolvenční právo, dědické právo, likvidace

Právo nemovitostí

GDPR

Pracovní právo

Publikační činnost

Komentáře