AI Act

Evropská unie intenzivně pracuje na přípravě právního rámce známého jako AI Act, který má regulovat používání umělé inteligence (AI) na území členských států s cílem zajistit bezpečné a etické využívání AI technologií. Tento legislativní návrh se zaměřuje na klasifikaci a regulaci AI systémů na základě rizik, které představují pro uživatele a společnost.

Nejpřísnější regulace se vztahují na systémy s vysokým rizikem, které mohou významně ovlivnit bezpečnost, zdraví nebo základní práva občanů. AI Act vyžaduje, aby poskytovatelé vysokorizikových AI systémů splňovali přísné požadavky na transparentnost, bezpečnost a ochranu dat, včetně povinnosti provádět hodnocení dopadů na základní práva. Kromě toho akt zavádí povinnost označovat AI systémy, které komunikují s lidmi, aby uživatelé byli jasně informováni o tom, že interagují s umělou inteligencí.

Klíčovou právní problematikou AI Actu je vyvážení inovace a ochrany základních práv, jako je soukromí, bezpečnost a nediskriminace. AI Act také zavádí povinnost pro vývojáře a provozovatele AI systémů dodržovat přísné normy transparentnosti, sledovatelnosti a odpovědnosti. Implementace tohoto aktu bude vyžadovat důkladné monitorování a spolupráci mezi regulátory a technologickými společnostmi, aby byl zajištěn etický a spravedlivý vývoj AI technologií. 🤖⚖️

  Základní body AI Actu zahrnují:

  • Klasifikace AI systémů podle úrovně rizika: minimální, omezené, vysoké a nepřijatelné riziko 📊
  • Povinnosti týkající se transparentnosti a vysvětlitelnosti AI systémů 📝
  • Opatření na ochranu základních práv, zejména ochrana soukromí a nediskriminace 🔒
  • Požadavky na sledovatelnost a audit AI systémů 📈
  • Zřízení dozorových orgánů pro monitorování dodržování předpisů 🏢👮‍♀️