Back
Next
GDPR

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR") nabude účinnosti

28. května 2018. GDPR zavádí řadu nových povinností směrem k subjektům údajů (tj. ke klientům) pro značný počet subjektů

(podnikatelských i jiných) a řadu povinností zpřísňuje. GDPR současně zavádí řadu velmi přísných postihů za jeho porušení a

proto musí být GDPR bráno vážně a nepodcenit rizika z něj plynoucí. Značný počet podnikajících subjektů bude muset ustanovit

tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů a zavést interní pravidla a opatření k naplnění GDPR. GDPR představuje revoluční

změnu v chápání samotného pojmu "ochrany", když stávající úprava byla zcela nedostatečná.

 

 

 
 O NÁS

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na smluvní, obchodní a občanské právo. Hlavní zásadou jsou kvalitní právní služby srozumitelné pro klienta a poskytnutí komplexního řešení pro Vaše záležitosti.

Právní služby poskytujeme též v anglickém jazyce.

 
NAPIŠTE MI
 

Email: info@akstroukal.cz
Tel: +420 702 817 899
Adresa: Hybernská 20, Praha 1, 110 00